Bestuur

Bestuur Nederlandse Adelsvereniging 

Voorzitter
Mr. A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum

Ondervoorzitter
Jonkheer mr. P.L.M. (Peter) van Meeuwen

Secretaris 
C.P. (Claudia) barones van Harinxma thoe Slooten
secretariaat@adelsvereniging.nl

Penningmeester
Ir. G.A.M. (Gilles) baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld 

Secretaris Stichting Fonds Nederlandse Adel
Drs. M.H. (Michaela) barones van Wassenaer 

Chef de bureau 

Drs. C.F. (Cas) de Quay 

 

Bestuur Stichting Fonds Nederlandse Adel 

Voorzitter: Mr. A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum 

Penningmeester: Ir. G.A.M. (Gilles) baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld

Secretaris: drs. M.H. (Michaela) barones van Wassenaer

Jhr. ir. A.W.J. (Jurriaen) van Holthe tot Echten 

Jhr. drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford 

Mr. B.W.J.M. (Barend) de Roy van Zuidewijn
 

Secretariaat Nederlandse Adelsvereniging
Tel: 06 53 755 610

Kappeyne van Copellolaan 157 - 3818 KV  Amersfoort 
E-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretariaat Stichting Fonds Nederlandse Adel
E-mail: fonds@adelsvereniging.nl

Ledenadministratie
Drs. Anneke J. van Meurs - Storm van 's Gravesande
E-mail: ledenadministratie@adelsvereniging.nl

Administrateur
Dhr. Co van Stee (AdVision)  E-mail: co@advision.nl 

 

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?