Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Mr. Ruud H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier (1950)

Penningmeester
Jonkheer ir. H.C. van der Wyck (1961)

Secretaris Nederlandse Adelsvereniging
Claudia P. barones van Harinxma thoe Slooten (1963)
secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretaris Stichting Fonds Nederlandse Adel
Mevr. drs. Ima A. de Beaufort-Six (1959)

Bestuurder
Drs. Willem P. baron van Lawick van Pabst MBA (1959)

Bestuurder
Bernt S.A. baron van Voorst tot Voorst (1960)

Algemeen bestuur

Mevr. mr. Jacoba E.F.M. den Drijver- van Rijckevorsel (1944)
Jhr. mr. Edmond Gevaerts ( 1965 )
Jhr. mr. Willem de Jonge (1953)
D. Boudewijn baron van Lynden (1950)
Mevr. mr. Liesbeth C. Zonnevylle - Reigersman (1955)

Secretariaat Nederlandse Adelsvereniging
Adres: Nieuwe Parklaan 56, 2597 LD  Den Haag
Tel: 06 53 755 610
E-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretariaat Stichting Fonds Nederlandse Adel
E-mail: fonds@adelsvereniging.nl

Ledenadministratie
Drs. Anneke J. van Meurs - Storm van 's Gravesande
E-mail: ledenadministratie@adelsvereniging.nl

Administrateur
Dhr. J. Blonk

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account? Inloggen

Inloggegevens vergeten?