Fna

Het Fonds Nederlandse Adel (FNA) ondersteunt, door middel van schenkingen, kleinschalige projecten die bijdragen aan (het bevorderen van) de instandhouding van en de kennis over het Nederlandse adellijk erfgoed. 

FNA Cultuur 

Het gaat daarbij om materiële en immateriële overblijfselen uit de Nederlandse adelsgeschiedenis in de ruimste zin. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ondersteunen van tentoonstellingen, studies en (al dan niet educatieve) publicaties, het houden van (inter)nationale symposia en congressen, de aankoop van een voorwerp dat van belang is voor het interieur van een publiek toegankelijk adelshuis of kleinschalige restauraties van historische gebruiks- of kunstvoorwerpen die relevant zijn voor het tonen van de Nederlandse adelsgeschiedenis aan een breder publiek. Niet gesteund wordt o.a. marketing (van boeken). 

FNA Studie en FNA ondersteuning 

Men kan maar 1x een aanvraag indienen

Jaarlijks worden circa 70-80 aanvragen in behandeling genomen. 

De toekenningen worden gefinancierd uit het vermogensfonds van de NAV en uitgevoerd door stichting Fonds Nederlandse Adel (FNA).

Wilt u een aanvraag doen?
U kunt het  aanvraagformulier FNA cultuur  invullen of per mail contact opnemen met de secretaris, Michaela barones van Wassenaer, fonds@adelsvereniging.nl.

Data van inzending 2023: 1 maart, 1 juli, 1 november. 

Schenking doen?
Het FNA heeft de ANBI-status. Daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. Uw gift kunt u overmaken naar NL43ABNA0457873736 ten name van Fonds Nederlandse Adel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Legaat nalaten?
Overweegt u in uw testament een legaat aan het FNA na te laten? Vanwege de ANBI-status zijn er geen successierechten verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Publicatiegegevens
Publicatiegegevens 2014
Publicatiegegevens 2015
Publicatiegegevens 2016
Publicatiegegevens 2017
Publicatiegegevens 2018
Publicatiegegevens 2019
Publicatiegegevens 2020

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?