Home

Geschiedenis

De Nederlandse Adelsvereniging NAV is opgericht in 1899. Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de vereniging.

De NAV is de enige vereniging in Nederland, waarvan alle leden van de Nederlandse adel lid kunnen zijn, ongeacht geloof, geslacht of financiële gegoedheid.

Lees verder...

Lid worden

De vrijwilligers van de Nederlandse Adelsvereniging doen nuttig werk voor alle Nederlanders van adel. Op meerdere terreinen fungeert de NAV als aanspreekpunt. 

Wij hopen U spoedig te mogen verwelkomen als nieuw lid van de NAV.

Waarom zou u lid worden?

Laatste nieuws

  • Algemene Ledenvergadering

    Op 9 mei vindt de ALV 2021 plaats, via Zoom. Achter de inlog kunt u meer lezen.

  • Nieuwsbrief Wintereditie

    Achter de inlog kunt u in de Thesaurus de wintereditie van de NAV Nieuwsbrief en het VJAN Magazine vinden.

  • Agenda 2021

    Achter de inlog kunt u de verenigingskalender 2021 en de Adelsagenda 2021 vinden.

Meer nieuws

Fotoboek

Meer albums
Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?