Lid worden

Ongeveer 11.000 mensen in Nederland voeren een adellijke titel of adellijk predicaat. Daarvan zijn ruim 1.500 volwassenen lid van de NAV en haar zustervereniging, Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (VJAN). 

Naast het organiseren van informele ontmoetingen, evenementen, seminars over relevante onderwerpen en het onderhouden van contacten met andere Europese adelsverenigingen in CILANE-verband (www.cilane.eu), is het wellicht minder bekend dat de hoofddoelstelling van de NAV de verlening van financiële ondersteuning, waaronder ook studietoelages, aan zo'n 75 à 80 cliënten is. Dit wordt gefinancierd uit het vermogensfonds van de NAV en uitgevoerd door het Fonds Nederlandse Adelsvereniging (FNA). Daarnaast is de NAV aanspreekpunt voor vragen over de Nederlandse adel. Tot twee maal toe voerde de NAV grootschalige wetenschappelijke enquêtes onder de Nederlandse adel en bevolking uit om de uitgedragen standpunten te kunnen onderbouwen.

Het lidmaatschap van de Nederlandse adelsvereniging staat open voor alle personen, behorende tot de Nederlandse adel (en hun echtgenotes). Als u daarover twijfelt, kunt u het filiatieregister bij de Hoge Raad van Adel consulteren (www.hogeraadvanadel.nl/adel).

Het gastlidmaatschap staat open voor de niet-adellijke partner, weduwe en weduwnaar van een persoon behorende tot de Nederlandse adel. Onder partner wordt verstaan de echtgenoot, de echtgenote en de geregistreerde partner. 

Meerderjarige personen die niet tot Nederlandse adel behoren, woonachtig zijn in Nederland dan wel in bijzondere mate met Nederland verbonden zijn en die voldoen aan de vereisten van CILANE kunnen ook gastlid worden. 

Jongeren van 18 tot en met 35 jaar adviseren wij om ook contact op te nemen met de Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (www.vjan.nl).

Wij hopen U spoedig te mogen verwelkomen als nieuw lid van de Nederlandse Adelsvereniging.

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?