Over ons

Voor het Klein Vademecum van organisaties: klik hier

De Nederlandse Adelsvereniging NAV is opgericht in 1899. Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de vereniging. De NAV is de enige vereniging in Nederland, waarvan alle leden van de Nederlandse adel lid kunnen zijn, ongeacht geloof, geslacht of financiële gegoedheid. De vereniging heeft volgens de statuten twee verschillende doelstellingen:

In het verleden heeft de nadruk vooral gelegen op de tweede doelstelling. In de laatste jaren is het accent meer komen te liggen op verenigingsactiviteiten, met als doel de saamhorigheid van de leden te ondersteunen. Ook is de NAV meer en meer aandacht gaan schenken aan de maatschappelijke belangen van de Nederlandse adel. Aldus is de NAV voor zijn leden de gesprekspartner van de Nederlandse overheidsinstanties geworden.

Jongere leden van de Nederlandse adel, in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar, hebben zich verenigd in de “Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland - VJAN". Leden van de VJAN zijn automatisch ook lid van de NAV. In Europees verband worden de leden van de NAV vertegenwoordigd in de "Commission d' Information et de Liaison des Associations Nobles d' Europe" (CILANE).

Meer informatie over CILANE kunt u vinden op de website (www.cilane.eu). Leden kunnen via de webmaster van CILANE toegang verkrijgen tot de informatie achter de inlog. De 'Code Ethique' (in voertaal Frans) kunt u hier nalezen: Code Ethique CILANE

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?